Guaranteed Analysis – Mineral EX
Crude Protein, Min.
5.25%
NPN (AS), Max.
ALTOSID IGR
Crude Fat, Min.
2.00%
Crude Fiber, Max.
2.00%
Calcium (Ca), Min.
7.50%
Calcium (Ca), Max.
8.50%
Phosphorus (P), Min.
6.20%
Salt (NaCl), Min.
14.00%
Salt (NaCl), Max.
16.00%
Magnesium (Mg), Min.
3.30%
Potassium (K), Min.
1.00%
Sulfur (S), Min.
1.25%
Copper (Cu), Min.
2,100 ppm
Selenium (Se), Min.
16.5 ppm
Zinc (Zn), Min.
3,650 ppm
Manganese (Mn), Min.
2,750 ppm
Iodine (I), Min.
26 ppm
Cobalt (Co), Min.
13 ppm
Vitamin A, Min.
250,000 IU/lb
Vitamin D, Min.
60,000 IU/lb
Vitamin E, Min.
240 IU/lb
Contact Us